Mida ütlevad erakondade valimisprogrammid kliimaseaduse kohta?

-
Enamik Eesti erakondi on enda valimisprogrammides välja käinud vajaduse kliimaseaduse järele ning Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, kus kliimaseadus veel puudub. 15. veebruaril toimuva erakondade kliimadebati “Kes otsustab Eestis, mis meie kliimast saab?”  keskmes on kliimaseadus. Uurime erakondadelt, millist kliimaseadust Eestil vaja on ning milliseid samme erakonnad plaanivad, et Eesti kliimapoliitika oleks senisest edukamalt juhitud. Debatti saab jälgida kohapeal ja veebis ERRi vahendusel. Kohapeal osalemiseks palume registreeruda SIIN.

Allpool väljavõtted erakondade valimisplatvormidest kliimaseaduse ja seonduva teemal:

Eesti200

Kehtestame Eestis kliimaseaduse. Kliimaseadust on vaja, et iga Eestis tehtav otsus arvestaks keskkonnamõjuga, ei võimendaks pikas perspektiivis kliimamuutust ega kahjustaks meie majandust. 

Loome kliima- ja energiaministri ametikoha, kes vastutab kliimaseaduse täitmise ja rohepöörde elluviimise eest.

Eestimaa Rohelised

Loome teaduspõhise kliimaseaduse.

Kaotame ära riigihalduse ministri ametikoha. Loome kliimaministri ametikoha.

Tagame rahvale otsustusõiguse läbi rahvahääletuste. Riigikogu peab seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse seadma rahvahääletusele vähemalt 25 000 hääleõigusliku kodaniku poolt allkirjastatud nõudmisel. Seadustame algul kohalikul ja seejärel riiklikul tasandil rahvaalgatuslikud referendumid, mille tulemuse täitmine on kohustuslik.

Keskerakond

Töötada välja kliimaseadus, mis võtab fookusesse kogu roheleppe eesmärgi ning tegevused selle saavutamiseks. Kliimaseaduse loomiseks kutsume kokku kliimakogu, kuhu kaasame meie parimad eksperdid.Reformierakond

Kehtestame kliimaseaduse.

Koostöös teadlaste, ekspertide ja ettevõtjatega lepime kokku parima teekonna Eesti 2035 strateegia täitmiseks ja Eesti 2050 kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Kliimaseadus loob õigusliku raamistiku kliimaeesmärkide täitmiseks, reguleerib riigi tegevusi valdkondade üleselt ja jaotab rohereformiga seotud kohustusi, eesmärke ja õigusi kõikidele sektoritele. Kliimaseadus annab mandaadi rohereformi eest vastutavale ministrile. Seadusandlikule raamile lisandub koostöös erasektoriga rohereformi teekaart igale sektorile, mis kirjeldab tegevused, vastutajad ja rahastusallikad.

Riigihalduse ministri asemele rohereformi minister

Rohereformiministri ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt) ja arvudes mõõdetavaid eesmärke.

Suurendame keskkonnaministri nõustamise teaduspõhisust strateegilistes otsustes

Keskkonnateemad on tänapäeval paljude vastandlike huvide ristumiskohas ja seetõttu on oluline, et ministrit nõustaks parima erialase ettevalmistusega teadusnõunikud (sarnaselt Chief Scientific Advisor tüüpi ametipostidega mujal maailmas).

Sotsiaaldemokraadid

Võtame vastu kliimaseaduse, mis seab selged eesmärgid ja annab seaduslikud raamid otsuste tegemiseks kõigile valitsemistasanditele ja sektoritele.

Moodustame teadlastest koosneva alalise kliimanõukogu, mille ülesandeks on varustada valitsust värskeima teadusinfoga ning seirata kliimaeesmärkide saavutamiseks rakendatud meetmete piisavust.

Isamaa
EKRE ning Parempoolsete valimisprogrammis kliimaseadust ei puudutata.


Erakondade kliimadebatti 15.02 algusega kell 18.00 saab jälgida kohapeal Tallinnas Kultuurikatlas ruumis Stalker või veebis ERRi vahendusel. Kohapeal osalemiseks on vajalik registreeruda!

REGISTREERU DEBATILE


Debatti korraldab Eestimaa Looduse Fond ja toetab Euroopa Kliimafond (ECF).

Eelmine
Erakonnad arutavad debatil kliimaseaduse üle
Järgmine
Hans Markus Kalmer ERRis: kliimaseadus peab olema nõudlik

Lisa kommentaar

Email again: