Eesti kliimaseaduse perspektiivikuse analüüs. Keskkonnaõiguse Keskus, 2023

Analüüsis uuritakse, kas ja millisel kujul oleks Eesti kliimapoliitika reguleerimisel kasu kliimaseadusest. Töös jõutakse järeldusele, et Eesti vajab õigusselguse loomiseks ning mõjusaks kliimapoliitikaks eraldiseisvat kliimaseadust. 

Climate Laws in Europe: Good Practices in Net-zero Management. Euroopa Kliimafond (European Climate Foundation), 2020

Raportis analüüsitakse Ühendkuningriigi, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Hollandi, Hispaania ja Rootsi kliimaseadust. 

Navigating Net-Zero: Global Lessons in Climate Law-Making. Keskkonnaõiguse mittetulunduslik organisatsioon ClientEarth, 2021

Raportis analüüsitakse Ühendkuningriigi, Mehhiko, Soome, Prantsusmaa, Rootsi ja Austraalia (Victoria osariik) kliimaseadust.

World Bank Reference Guide to Climate Change Framework Legislation. EFI Insight-Governance. Washington, DC: World Bank, 2020.

Accountability Mechanisms in Climate Change Framework Laws. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, 2021.

Raportis analüüsitakse 43 riigi kliimaseadust.

Professionalizing Climate Policy via Legislation: Good Practices in Long-Term National Climate Framework Laws. Israel Public Policy Institute and Heinrich Böll Foundation Tel Aviv, 2021.